Осцари

Говор Оскара Оливије Цолман паметно је реимизиран као месеци 2020. године